Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009

GodTower - level 44


Come to me with seven steps
Đến với tôi với 7 bước. Rất khó hình dung đáp án là gì chỉ với cái tiêu đề như thế này.
Gợi ý của màn này là hình 2 cái cầu thang. Cùng với những con số nhảy múa khiến ta hoa mắt.
Ôi, đau đầu quá!
Bạn nghĩ ra chưa?
Chưa ra thì chúng ta cùng nhau tìm đáp án nhé!


Hướng dẫn giải:
Tiêu đề Come to me with seven stepshình 2 chiếc cầu thang cho ta thấy có 1 cái gì đó tuần tự như bước cầu thang vậy. Một cái gì có qui luật
Ta lại trở lại với những con số nhảy múa
Có 26 con số cả thảy đang nhảy liên tục. Làm cho chúng ta liên tưởng đến 26 chữ cái trong bảng chứ cái tiếng anh. Choáng nhỉ?
Nhìn chăm chú và thật kĩ sẽ thấy có một số con số nhảy ngẫu nhiên, 1 số lại nhảy theo qui luật cấp số cộng.
Cụ thể là có 7 số, thật là logic với cái tiêu đề của lever:
Chính xác ra phải là 7 ô số trong cái bảng số kia
Chúng ta sẽ tìm ra 7 ô số đó, là:
Ô ở vị trí thứ 1: công sai =2 ( công sai chính là bước nhảy cấp số cộng của số )
Ô ở vị trí thứ 3: công sai =1
Ô ở vị trí thứ 5: công sai =6
Ô ở vị trí thứ 7: công sai =7
Ô ở vị trí thứ 12: công sai =5
Ô ở vị trí thứ 19: công sai =3
Ô ở vị trí thư 20: công sai =4


Sau đó ta sắp xếp chúng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (tính theo công sai) sẽ có
Ô ở vị trí thứ 3: công sai =1
Ô ở vị trí thứ 1: công sai =2
Ô ở vị trí thứ 19: công sai =3
Ô ở vị trí thư 20: công sai =4
Ô ở vị trí thứ 12: công sai =5
Ô ở vị trí thứ 5: công sai =6
Ô ở vị trí thứ 7: công sai =7


Theo vị trí bảng chữ cái thì ta qui định vị thứ 1 là a, 2 là b, 3 là c, 4 là d, v.v........
Vậy thì sau ghi ghép lại theo thứ tự như trên, ta được
Ô ở vị trí thứ 3: công sai =1 chữ c
Ô ở vị trí thứ 1: công sai =2 chữ a
Ô ở vị trí thứ 19: công sai =3 chữ s
Ô ở vị trí thư 20: công sai =4 chữ t
Ô ở vị trí thứ 12: công sai =5 chữ l
Ô ở vị trí thứ 5: công sai =6 chữ e
Ô ở vị trí thứ 7: công sai =7 chữ g


Sau hi ghép lại ta được 1 từ hoàn chỉnh là: castleg
Đó chính là đáp án của level này!

Đáp án level 44: castleg

2 nhận xét: